Mikä on jälkipantti

Mietitkö Mikä on jälkipantti? Olet juuri oikeassa paikassa!

?

Jälkipantti on eräänlainen vakuus, jota voidaan käyttää lainan vakuutena. Esimerkiksi vanhemmat voivat pantata kotinsa lapsensa asuntolainan vakuudeksi. Jos kiinteistön omistaa yhdessä esimerkiksi puoliso, molempien osapuolten on suostuttava myyntiin tai panttaukseen. Jos omistajia on useita, kaikkien osapuolten on suostuttava myyntiin tai panttaukseen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Mikä on jälkipantti

Voiko Pantatun asunnon myydä?

Pantatun asunnon myynti on mahdollista, mutta se on tehtävä kaikkien omistajien suostumuksella. Myynnistä saadut varat käytetään ensisijaisesti asuntolainan lyhentämiseen, ja mikäli asunto on omistettu puoliksi esimerkiksi puolison kanssa, on myynnistä saadut varat jaettava tasan molempien kesken.

Kuka on Pantinantaja?

Pantinantaja on henkilö, joka vastaa kaikista panttiin liittyvistä veroseuraamuksista ja viranomaisten määräämistä maksuista. Pankilla on oikeus siirtää tai jakaa pantti päävelan tai sen osan siirron yhteydessä sekä sopia siirronsaajan kanssa siitä, miten pantti saatavan siirron jälkeen kattaa pankin ja siirronsaajan saatavan.

Mitä Jälkipantti tarkoittaa?

Pantinantajan toiselle velkojalle antama pantti, johon yleensä liittyy pantinantajan sitoumus säilyttää vakuus toisen velkojan nimissä, on niin sanottu toissijainen pantti.

Miten vakuusarvo lasketaan?

Asunnon vakuusarvo lasketaan yleensä 70 prosenttia asunnon markkina-arvosta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 150 000 euron hintaisen asunnon ostoessa lasketaan asunnon vakuusarvoksi 105 000 euroa.

Miten asunto Pantataan?

Asunto voidaan pantata rekisteröimällä se Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Tämä korvaa osakekirjan antamisen pantiksi lainanantajalle.

Kuka voi hakea panttikirjan kuolettamista?

Panttikirjan kuolettamista voi hakea kiinteistön omistaja. Kaikkien kiinteistön omistajien tulee allekirjoittaa kiinnityksen kuolettamista koskeva hakemus. Mikäli panttikirjan saajana on pankki, ota yhteyttä kyseiseen pankkiin kiinnityksen kuolettamiseksi.

Mikä on Nimitakaus?

Nimitakaus on takaustyyppi, jossa takaaja nimeää velallisen lainan maksajaksi. Nimitakaus on yleensä määritelty lainasopimuksessa, ja se on yleensä määritelty myös velallisen nimen kirjoittamisen yhteydessä. Nimitakaus on yksi takausvaihtoehdoista, joita voidaan käyttää, kun halutaan varmistaa, että lainan maksaja on nimetty.

Mitä tarkoittaa pantattu?

Pantattu tarkoittaa, että joku on ottanut vastuun velan tai velvoitteen suorittamisesta panttiesineellä. Vakuus voidaan antaa joko velallisen itse tai jonkun toisen henkilön toimesta. Tällä tavoin voidaan turvata velkojan oikeus saada suorituksensa velalliselta.

Mikä on reaalivakuus?

Reaalivakuus tarkoittaa sitä, että velallinen itse tai jokin toinen henkilö panttaa omistamansa omaisuuden, esineen tai asiakirjan velan takaisinmaksamisen vakuudeksi. Reaalivakuudet voidaan ottaa huomioon enimmäisluototussuhteen eli lainakaton laskennassa. Reaalivakuuksilla voi olla myös muita velkojille suotuisia vaikutuksia, kuten alhaisemmat korot tai pidemmät maksuajat.

Voiko pankki irtisanoa lainan?

Luotonantajana toimivan pankin on mahdollista irtisanoa kuluttajalle myöntämänsä lainan. Lain mukaan pankki voi irtisanoa jatkuvaa luottoa koskevan luottosopimuksen. Jatkuvalla luotolla tarkoitetaan kuluttajan oikeutta milloin tahansa lainata varoja sovittuun määrään asti ilman, että välissä tarvitsee solmia uutta lainasopimusta. Pankin on siis mahdollista irtisanoa lainan, mikäli se on määrätty lain mukaan.

Mikä käy asuntolainan vakuudeksi?

Asuntolainan vakuus voi olla mikä tahansa arvokas asia, jonka lainanottaja tarjoaa lainanantajalle lainan vakuudeksi. Yleisin vakuusmuoto on itse koti, mutta myös säästötilejä, osakkeita ja joukkovelkakirjoja sekä jopa henkivakuutuksia voidaan käyttää. Vakuuden arvo määritetään tapauskohtaisesti.

Mikä tarkoittaa vakuus pankkilainan yhteydessä?

Pankkilainan vakuus tarkoittaa sitä, että pankki vaatii lainan takaisinmaksuun jotain reaalivakuuksia. Nämä vakuudet voivat olla esimerkiksi asuntoja, autoja tai vaikkapa arvopapereita. Vakuuksien tarkoituksena on vähentää pankin riskiä lainan takaisinmaksusta.

Miten lainan vakuus lasketaan?

Lainan vakuusarvo on 75 % asunnon markkina-arvosta. Lainan loppuosalle voit tarvita muuta vakuutta: Lainasi vakuudettomalle osalle voit ostaa esimerkiksi OmaTakauksen (enintään 15 % ja ensiasunnon ostajille 20 % asuntolainasta).

Miten lasketaan vapaa vakuus?

Vapaa vakuus on helppo laskea näin: listaa omaisuudestasi kiinteistöt, asunto-osakkeet, muu omaisuus joka kelpaa vakuudeksi (voi vaihdella pankeittain), arvioi kohteet pankin kanssa (tai välittäjien kautta, maksullista), kun saat arviot, niin laske siitä 70% (kesämökit, vapaa-ajan asunnot 60%). Lisää kohteita saat arvioitua myös välittäjien kautta, maksullisena palveluna.

Mikä on Lisävakuus?

Lisävakuus on takaus, jonka voi ostaa asuntolainaan, kun tarvittava asuntolainan määrä ylittää asunnon vakuusarvon. Lisävakuus on hyödyllinen, koska se ei vaadi takaajia tai muuta vakuutta asuntolainaan.

Jätä kommentti