Mikä on panttikirja

Mietitkö Mikä on panttikirja? Olet juuri oikeassa paikassa!

?

Kiinnitys on asiakirja, joka annetaan lainan vakuudeksi. Kiinnityksen arvo määräytyy lainan määrän mukaan. Rahamäärä on enimmäismäärä, jonka velkoja voi vaatia kiinnityksen nojalla. Etuoikeus määräytyy kiinnityshakemuksen päivämäärän mukaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Mikä on panttikirja

Miten panttikirja toimii?

Panttikirja toimii vakuutena lainanantajalle kiinnityksestä. Panttikirjan arvo määräytyy kiinnityksen määrän mukaan. Rahamäärä on se enimmäismäärä, jonka velkoja voi vaatia panttioikeuden perusteella. Etusija määräytyy kiinnityksen hakemispäivän mukaan.

Voiko kiinnitetyn talon myydä?

Vanhempien on mahdollista pantata asuntonsa lisävakuutena lapsen ottamassa asuntolainassa. Asunnon voi myydä vain, jos kaikilla omistajilla on siihen suostumus. Jos kiinnitetty talo sijaitsee esimerkiksi perheen tai ystävien kesken, on sen myymiseen tarvittava kaikkien suostumus.

Mistä näkee panttikirjat?

Panttikirjat näkyvät Maanmittauslaitoksen sähköisessä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä.

Mitä tarkoittaa kun myytävänä olevassa asunnossa on kiinnityksiä?

Kun kiinteistöön kohdistuu panttioikeuksia, se tarkoittaa, että kiinteistöä on käytetty lainan vakuutena. Lainanantaja asettaa panttioikeudet kiinteistöön, ja ne pysyvät siellä, kunnes laina on maksettu pois. Jos kiinteistö myydään, panttioikeudet on ensin maksettava pois, ennen kuin myyntitulot voidaan jakaa myyjälle.

Mikä on Jälkipantti?

Jälkipantilla tarkoitetaan pantinhaltijan toiselle velkojalle eli jälkipantin saajalle antamaa sitoumusta, jossa yleensä pantinhaltija sitoutuu säilyttämään panttia myös jälkipantinsaajan eli toisen velkojan lukuun. Jälkipanttaus tapahtuu ensimmäisen pantinsaajan panttioikeutta huonontamatta.

Mistä tietää että kiinnitys on velaton?

Ostettavaan kohteeseen liittyvät velattomat kiinnitykset voivat olla myös positiivinen asia. Rasitustodistuksesta näet, mitkä kaikki kiinteistöön liittyvät kiinnitykset ja muut rasitukset ovat voimassa. Jos kiinteistöön liittyy esimerkiksi rakennuslupaa tai vesiliittymää koskevia maksuja, ne ovat myös nähtävissä rasitustodistuksessa. Rasitustodistus on hyvä ottaa selvää ennen kaupanteon solmimista.

Miten panttikirja kuoletetaan?

Panttikirja kuoletetaan tietyin ehdoin toimittamalla asiakirja käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus voi kuitenkin kieltäytyä kuolettamasta asiakirjaa, jos se on tarpeen esimerkiksi kiinnityksen kuolettamisen yhteydessä.

Miten kiinnitys puretaan?

Kiinnitys voidaan purkaa sähköisellä hakemuksella. Hakemuksella ilmoitetaan kohde, jolta kiinnitys halutaan purkaa (eli poistaa). Kiinnitys voidaan purkaa kiinteistöltä tai määräalalta. Yhteiskiinnitys voidaan purkaa kiinteistöstä tai kiinteistöistä, jotka kuuluvat samalle tai eri omistajalle.

Kuka voi hakea panttikirjan kuolettamista?

Kiinnityksen kuolettamista voi hakea kiinteistön omistaja. Kaikkien kiinteistön omistajien tulee allekirjoittaa kiinnityksen kuolettamista koskeva hakemus. Mikäli panttikirjan saajana on pankki, ota yhteyttä kyseiseen pankkiin kiinnityksen kuolettamiseksi.

Paljonko panttikirja maksaa?

Kohta:

Uusi sähköinen asuntolaina maksaa 35 euroa, kun uutta asuntolainaa haetaan ensimmäistä kertaa. Olemassa olevan paperisen asuntolainan muuttaminen sähköiseksi maksaa 19 euroa asuntolainaa kohti. Kun yksityishenkilö hakee muutosta olemassa olevaan asuntolainaan, aiempi paperinen asuntolaina muutetaan sähköiseksi maksutta.

Paljonko kiinnityksiä voi hakea?

Voit hakea asuntolainaa tai asuntolainoja mille tahansa summalle, mutta vain asuntolainat, jotka kattavat kiinteistön arvon (maa-alue + rakennukset), ovat tärkeitä. Esimerkiksi yksi 400 000 euron kiinnitys riittää hyvin, jos velkojia on vain yksi. Velkojan on kuitenkin silloin oltava se, jolla on kiinnitys.

Miten kiinnityksen arvo määräytyy?

Kiinnityksen arvo määräytyy kiinnityksen etusijan ja määrän mukaan. Rahamäärä on käytännössä se enimmäismäärä, jonka velkoja voi vaatia panttioikeuden perusteella. Etusija puolestaan määräytyy kiinnityksen hakemispäivän mukaan.

Jätä kommentti