Mikä on projekti

Mietitkö Mikä on projekti? Olet juuri oikeassa paikassa!

?

Projekti on määritelty joukko toimia, jotka toteutetaan tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Projekteilla on selkeä alku ja loppu, ja niitä rajoittavat yleensä aika ja budjetti. Organisaatiot toteuttavat hankkeita yleensä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Mikä on projekti

Miten määritellään projekti?

Projekti määritellään yleensä ennalta suunnitelluksi hankkeeksi, jolla on tarkka alkamis- ja päättymisajankohta sekä budjetti. Projektin tarkoituksena voi olla esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen, asiakkaiden hankkiminen tai myynnin lisääminen. Projektin toteuttaminen vaatii usein tiimin, joka vastaa projektin eri osa-alueista.

Mikä on hankkeen ja projektin ero?

Hankkeen ja projektin ero on se, että hanke on laajempi kokonaisuus, joka voi sisältää useita projekteja. Projekti taas on yksittäinen kokonaisuus, joka on osa laajempaa hanketta.

Mistä projekti koostuu?

Projektin voi koostua useista erilaisista elementeistä, kuten toiminnoista tai tehtävistä. Näillä elementeillä voi olla määrätty järjestys, jolloin yhden toiminnon tai tehtävän tuotos voi olla toisen syöte. Projektilla voi olla myös määrätty alku ja loppu.

Mikä on hyvä projekti?

Hyvällä projektilla on selkeä tavoite, suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi ja päämäärä. Aivan liian usein projektin tavoite on kaikkein epämääräisin. Haluamme ”lisätä näkyvyyttä”, ”parantaa yhteistyötä”, ”edistää houkuttelevuutta” ja niin edelleen.

Miten projektia voidaan ohjata?

Projektinhallinta on projektin suunnittelu-, valvonta- ja toteutusprosessi. Projektipäällikön vastuulla on varmistaa, että hanke valmistuu ajallaan, budjetin puitteissa ja vaadittujen standardien mukaisesti.

Projektinhallintaan kuuluvat seuraavat toiminnot:

– projektin suunnittelu

– Projektin laajuuden määrittely

– Hankkeen aikataulun laatiminen

– Resurssien osoittaminen tehtäville

– Edistymisen seuranta

– Muutosten hallinta

– Hankkeen päättäminen

Projekti voi olla minkä kokoinen tahansa, pienestä remonttikohteesta suureen rakennushankkeeseen.

Mikä on hanke?

Hanke on rajattu hanke, jolla on tietty tarkoitus ja joka käynnistetään paikallisen tarpeen perusteella tai paikallisten sidosryhmien toimesta. Hanke pyrkii ratkaisemaan tunnistetun ongelman tai kehittämään idean käytännön toiminnaksi. Hankkeella on erityiset tavoitteet ja määritelty aikataulu sekä oma budjetti.

Mitä on projektiliiketoiminta?

Projektiliiketoiminta tarkoittaa yritysten välistä liiketoimintaa, jossa toimitetaan projekteja asiakkaille. Projektit voivat olla esimerkiksi tuotannon tai liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettuja ratkaisuja. Projektiliiketoiminta on yritysten välinen liiketoimintamuoto, joka mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisen yritysten välisten sopimusten kautta.

Mitä on projektipäällikkö?

Projektipäällikön tehtävänä on suunnitella ja ohjata projektiryhmän työtä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektipäällikkö on usein vastuussa projektisuunnitelman laatimisesta ja sen hyväksymisestä. Monissa tapauksissa projektipäällikkö on vastuussa projektisuunnitelman toteuttamisesta. Projektipäällikkö vastaa projektin operatiivisesta johtamisesta ja eri sidosryhmien toiminnan koordinoinnista.

Miten projekti toteutetaan?

Projekti toteutetaan yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. Projektin alussa on tärkeää määritellä tavoitteet ja vastuut. Projektiryhmän jäsenet tulevat sopia yhdessä työtehtävistä ja aikataulusta. Työn alla olevat tehtävät jaetaan tasaisesti ryhmän jäsenille. Projektin eteneminen on tärkeää seurata säännöllisesti, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja ratkaista ajoissa. Projektin päättyessä on tärkeää tehdä loppuraportti, jossa kuvataan projektin eteneminen ja tulokset.

Mitä projektin ohjausryhmä tekee?

Projektin ohjausryhmän tehtävänä on tukea projektin omistajaa päätöksenteossa. Ohjausryhmä tekee merkittäviä päätöksiä koskien projektin hyötytavoitteita, toteutuksen tavoitteita (aikataulu, budjetti, laajuus/laatu) ja resursseja. Ohjausryhmä seuraa myös projektin etenemistä ja tarvittaessa muuttaa päätöksiään.

Jätä kommentti